Warmtetransitie

Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn. Dit volgt uit afspraken in het Klimaatakkoord. In 2050 moeten we op een andere manier zorgen voor ons warm water en voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Ook wordt er dan niet meer gekookt op aardgas. Deze grote verandering noemen wij de warmtetransitie. 

De gemeente Voorne aan Zee heeft ideeën over hoe we de warmtetransitie hier kunnen realiseren. We gaan niet van vandaag op morgen van het aardgas af. Daar nemen we de tijd voor en het gaat stap voor stap. In het vastgestelde document ‘Warmtetransitievisie Voorne-Putten’ (maart 2020) is aangegeven hoe de gemeenten dit gaan doen en welke wijken als eerste aardgasvrij-ready worden. Heeft u interesse in het document ‘Warmtetransitievisie Voorne-Putten’ dan kunt u dit opvragen via gemeente@voorneaanzee.nl

Voor delen van de gemeente Voorne aan Zee kan aardwarmte een goed alternatief voor aardgas worden. In de gemeente zijn nu al twee aardwarmtebronnen die warmte leveren aan de kassen van tuinders in Tinte en Vierpolders. Mogelijk komen er in de toekomst meer aardwarmtebronnen. We onderzoeken hoe woningen en gebouwen verwarmd kunnen worden met een collectief aardwarmtenet. Daarnaast bekijken we of we restwarmte kunnen gebruiken, bijvoorbeeld warmte die vrijkomt bij rioolwaterzuivering of bij processen in het havengebied. 

De gemeenten op Voorne-Putten werken samen aan een plan voor een warmtestructuur voor het hele eiland. Alle gebouwen en woningen moeten aardgasvrij worden, maar dat kan niet allemaal tegelijk. We stellen samen een aanpak op hoe we die warmtestructuur stap voor stap gaan opzetten. En hoe we nu verstandige keuzes maken voor de toekomst. Het is geen kleinigheid om een warmtenet te starten. Niemand mag in de kou komen te staan en het netwerk moet betrouwbaar en betaalbaar zijn. Voor ieder warmteproject bekijken we welke rol de gemeente moet innemen om tot succesvolle uitvoering te komen.

Aardgasvrij in 2050

Vanaf het jaar 2050 moeten we andere warmtebronnen gebruiken voor de verwarming van gebouwen en voor ons warm water. Sommige inwoners kiezen voor een eigen, individueel systeem, zoals een warmtepomp, hybride-systeem, zonneboiler of elektrische (vloer)verwarming. In veel gevallen is een collectief warmtenet de betere (en goedkopere) optie. Daarbij wordt een netwerk van leidingen aangelegd tussen een aantal woningen. Dat netwerk wordt gevoed met warmte uit verschillende bronnen, die samen zorgen dat er altijd voldoende warmte beschikbaar is. Bewoners van woningen in het warmtenet kunnen nog steeds de gewenste temperatuur in hun huis instellen. Bij de keuze voor een individueel systeem of aansluiting op een warmtenet spelen veel afwegingen mee. 

Wat is aardwarmte?

Dit en meer leest u op deze website van de Rijksoverheid