Gemeente Voorne aan Zee werkt aan een laagdrempelige duurzaamheidslening voor kleine Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) tot 8 woningen. Met deze lening kunnen zij tegen een lage rente geld lenen om de woningen te verduurzamen. VvE’s kunnen de lening ook gebruiken voor maatregelen voor verbetering of renovatie van de woningen en asbestverwijdering. De gemeenteraad bespreekt in het najaar een voorstel om hiervoor geld beschikbaar te stellen. 

Duurzaamheidslening voor kleine VvE’s

De gemeente wil met het uitgeven van de duurzaamheidslening de mogelijkheid om woningen te verduurzamen voor VvE’s stimuleren. De lening kan gebruikt worden voor duurzame maatregelen zoals zonnepanelen of het isoleren van de woning. De lening stimuleert ook natuurinclusief bouwen, zoals het aanleggen van begroeide daken (sedumdaken) en het ophangen van nestkasten voor vogels.

Stimuleren van duurzame maatregelen

Eén van de doelstellingen van de gemeente is het stimuleren van duurzame maatregelen bij inwoners van Voorne aan Zee. Inwoners kunnen al een aantal jaar terecht bij de WoonWijzerWinkel voor vragen over het verduurzamen van hun woning. Ook is er voor inwoners de mogelijkheid om een duurzaamheidslening af te sluiten via de gemeente. Inwoners met een woning die valt binnen een VvE kunnen geen gebruik maken van deze duurzaamheidslening. Bedrijven en verenigingen hebben ook de mogelijkheid om goedkoop leningen af te sluiten voor duurzame maatregelen. VvE’s vielen hier tot nu toe ook buiten. Er zijn wel subsidiemogelijkheden voor verduurzaming speciaal voor VvE’s zoals de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE). Helaas zijn deze niet altijd voldoende. 

Voorwaarden duurzaamheidslening

De VvE kan bij de looptijd van de lening een keuze maken tussen 10, 15 of 20 jaar. De duurzaamheidslening is afhankelijk van het aantal appartementen; minimaal € 2.500,00 en maximaal € 105.000,-. Het SVn verstrekt en beheert de leningen voor de gemeente.