Gelukkig kunnen we de gevolgen van klimaatverandering beperken. Dat kan op twee manieren:

  • We stoten zo weinig mogelijk CO2 en andere broeikasgassen uit. Zo remmen we de opwarming van de aarde af. Dit noemen we klimaatmitigatie. We kunnen bijvoorbeeld zoveel mogelijk met de fiets en het ov reizen. En we kunnen overstappen naar schonere vormen van energie, zoals zonne- en windenergie. 
  • We passen ons aan: we veranderen onze omgeving en ons gedrag zo, dat we beter met de gevolgen van klimaatverandering kunnen omgaan. Dat noemen we klimaatadaptatie. Omdat we de gevolgen van klimaatverandering nu al merken, is het belangrijk dat we ons nu al aanpassen.

Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie zijn dus allebei belangrijk. We moeten zo weinig mogelijk broeikasgassen uitstoten én we moeten ons aanpassen. Het is nodig dat iedereen daaraan bijdraagt: het Rijk, overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners. Samen kunnen we onze omgeving prettig en leefbaar houden, ook voor toekomstige generaties. Ook u kunt meedoen!

Hoe kunnen we ons aanpassen aan extreem weer?

We zullen steeds vaker te maken krijgen met extreem weer, zoals hitte, droogte, hevige regen en overstroming. Het is daarom belangrijk dat we onze omgeving en ons gedrag zo aanpassen dat we de gevolgen van extreem weer beter kunnen opvangen. 

Hoe kunnen we onze omgeving aanpassen?

Een groene omgeving helpt om beter met extreem weer om te gaan. We kunnen tegels vervangen door planten en bomen. Zo kunnen we hitte, droogte en hevige regenbuien beter opvangen. Water kan dan bijvoorbeeld makkelijker in de bodem wegzakken, wat helpt tegen wateroverlast en droogte. Ook bieden bomen en planten verkoeling, door schaduw en verdamping. Verder beschermt de Nederlandse overheid ons voor overstromingen door de rivieren meer ruimte te geven en de dijken te versterken. 

Hoe kunnen we ons gedrag aanpassen?

Naast onze omgeving kunnen we ook ons gedrag aanpassen. Tijdens droge periodes kunnen we bijvoorbeeld zuiniger omgaan met drinkwater. Soms is het zo droog dat de Nederlandse overheid een sproeiverbod instelt. U mag dan geen water uit sloten, beken en rivieren halen om akkers, tuinen en sportvelden te besproeien of om vijvers te vullen. Ook tijdens hitte is het heel belangrijk om uw gedrag aan te passen. Hitte kan namelijk gezondheidsklachten veroorzaken, vooral bij oudere en kwetsbare mensen. Het is daarom bijvoorbeeld belangrijk om oudere en kwetsbare mensen dan goed in de gaten te houden.

Hoe kunnen we de gevolgen van hevige regen beperken?

We krijgen in Nederland steeds vaker te maken met extreme regenbuien. De riolering en het watersysteem kunnen veel water aan, maar geen extreme buien. Schade door dit soort buien kunnen we daarom niet helemaal voorkomen. Wel proberen we om de gevolgen te beperken.

Wat kunt u doen tegen wateroverlast?

U kunt ook helpen om wateroverlast bij hevige regenbuien te beperken. Vervang tegels in uw tuin door groen, koppel de regenpijp af of leg een groen dak aan. Een overzicht van handige tips vindt u op de website van Ons Water.

Met deze maatregelen verkleint u de kans dat regenwater bij een hoosbui uw huis binnenstroomt. Ook maken deze maatregelen uw omgeving aantrekkelijker. 

Wat kunt u doen tegen droogte?

Ook u kunt de gevolgen van droogte beperken. Vervang tegels in de tuin door groen en koppel uw regenpijp af. Hiermee zorgt u ervoor dat er meer water in de grond kan wegzakken en dat het grondwater wordt aangevuld. Ook is het belangrijk om tijdens droogte water te besparen en zuinig om te gaan met drinkwater. Een regenton kan helpen om water te besparen. Met een regenton vangt u regenwater op dat u op een later moment kunt gebruiken voor de planten. Op de website van Ons Water vindt u nog meer tips om water te besparen. Bijvoorbeeld tijdens het schoonmaken, wassen of het toiletgebruik.

Wat kunt u doen tegen hitte?

Een groene omgeving wordt minder heet. Vervang daarom tegels door groen. Ook helpt een boom goed tegen hitte: een boom geeft schaduw en verkoelt de lucht. Tijdens hittegolven is het goed om de hitte zoveel mogelijk buiten uw huis te houden met bijvoorbeeld zonwering. En het is verstandig om dan een koele plek op te zoeken. Let ook extra op oudere en kwetsbare personen. Zij zijn het meest kwetsbaar voor hitte. 

Man met regenpijp