Elektrisch fietsen en auto rijden

Wij willen graag dat mensen in onze kernen zich verplaatsen op een schone en energiezuinige manier, met schoon goederenvervoer en elektrische auto’s. Zo gaan we klimaatverandering tegen en wordt de lucht schoner. Om dit te realiseren werkt de gemeente aan een dekkende oplaadinfrastructuur voor elektrische auto’s, fietsen, scooters en scootmobielen. We verduurzamen het openbaar vervoer en verbeteren de verbindingen. Ook plaatst de gemeente laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen op strategische plaatsen in Voorne aan Zee.

Wij geven graag het goede voorbeeld

Zo pakken we voor korte zakelijke ritten een e-bike. Zijn er dienstauto’s van de buitendienst en van het Woonbedrijf vervangen door elektrische auto’s of auto’s op groen gas.