Biodiversiteit

Biodiversiteit is kortweg de mix aan leven in een bepaald gebied. Het omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de enorme genetische variatie binnen die soorten en de variatie aan ecosystemen waar ze deel van uitmaken. Het gros van onze bouwmaterialen, medicijnen en industriële grondstoffen betrekken we van biologische hulpbronnen. Hoe rijker de biodiversiteit is, hoe beter. Zo is de kans groter op medische ontdekkingen, economische ontwikkeling en aanpassing aan nieuwe uitdagingen zoals klimaatverandering. Ook voor het welzijn van de mens is een groene omgeving erg belangrijk. 

Kreken kweken

Het project Kreken Kweken is een samenwerkingsproject van de gemeenten op Voorne-Putten en het waterschap Hollandse Delta. Voor het project is in 2010 subsidie verkregen van de provincie Zuid-Holland en de voormalige stadsregio Rotterdam. Met dit project is 8 km ecologische oevers, 8 km laarzenpaden (wandelpaden door boerenland) en 5 steppingstones (kleine natuurgebiedjes) gerealiseerd op Voorne-Putten.

In de afgelopen eeuwen zijn de kreken vrijwel geheel uit beeld verdwenen door inpoldering en het rechttrekken van de kronkelige loop. Door steile oevers te vervangen door ecologische oevers, ontstaat een meer natuurlijke begroeiing en worden de kreken weer herkenbaar in het landschap. De ecologische oevers zorgen onder andere voor een betere waterkwaliteit, extra waterberging tijdens piekbuien en ook voor een netwerk van recreatieve wandelpaden.

Natuur Netwerk Nederland

Het Natuur Netwerk Nederland aan het werk

Met de aanleg van de ecologische oevers wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland. Dit netwerk zorgt ervoor dat natuurgebieden met elkaar verbonden worden en dat dieren van het ene natuurgebied naar het andere kunnen migreren. De ecologische oevers leveren ook een bijdrage aan extra waterberging, een betere waterkwaliteit, een afwisselender en mooier landschap en meer recreatie.