Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs die werden gemaakt in 2015. We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met bijna de helft ten opzichte van 1990. Om de CO2-uitstoot te verminderen gaan we gebruik maken van andere, duurzame manieren om elektriciteit op te wekken, zoals wind- en zonne-energie. Ook gaan we op zoek naar alternatieven voor aardgas om onze huizen en gebouwen te verwarmen.

De Regionale Energiestrategie

Om te onderzoeken hoe we de omslag naar duurzame opwekking van elektriciteit kunnen maken, is Nederland verdeeld in 30 energieregio’s. Deze energieregio’s onderzoeken waar en hoe duurzame elektriciteit op het land opgewekt kan worden. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? Ook wordt onderzocht hoe we onderling kunnen samenwerken in de regionale warmtevoorziening. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. 

Voorne aan zee maakt deel uit van de RES regio Rotterdam-Den Haag. Meer informatie over de RES regio vindt u op de website van RES Rotterdam Den Haag

In het filmpje hieronder wordt uitgelegd wat de RES in inhoudt.