De aarde warmt op en het klimaat verandert. De grootste oorzaak daarvan is de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2 en methaan. Op deze pagina leest u meer over klimaatverandering en wat we kunnen doen om de problemen te verminderen.

Hoe verandert het klimaat?

Doordat de aarde opwarmt, stijgt de temperatuur overal ter wereld. Wereldwijd is de gemiddelde temperatuur sinds 1880 gestegen met 1,1 °C. Door de opwarming wordt ook het weer extremer: het wordt niet alleen warmer, maar ook natter en droger. En de zeespiegel stijgt. In de toekomst nemen deze veranderingen nog verder toe.

Het wordt steeds natter

Vooral de winters en zomers zijn natter geworden. Belangrijkste oorzaak: extreme buien komen steeds vaker voor en worden steeds heftiger. Deze buien kunnen wateroverlast veroorzaken. Wegen kunnen bijvoorbeeld onbegaanbaar worden en regenwater kan huizen binnenstromen. Ook kunnen er overstromingen ontstaan, zoals de overstromingen van 2021 in Limburg en Brabant. 

Het wordt steeds warmer

De gemiddelde temperatuur neemt toe, maar ook hittegolven komen steeds vaker voor. Deze hittegolven duren ook steeds langer. Steden warmen het sterkst op. Dit komt doordat stenige oppervlakken veel warmte vasthouden. Bij hitte kunt u oververhit raken en last krijgen van lichamelijke klachten. Dit wordt ook wel hittestress genoemd.

Het wordt steeds droger

We zullen vaker te maken krijgen met droge periodes. Als het lange tijd achter elkaar niet of te weinig regent, kan er een watertekort ontstaan. Er is dan niet genoeg water voor bijvoorbeeld de landbouw en de natuur. Planten kunnen verdrogen, oppervlaktewater en grondwater kan verzilten (te veel zout), oogsten kunnen mislukken en boten kunnen bij lage waterstanden niet meer varen. Bij heel ernstige droogte kan er een tekort aan drinkwater ontstaan.

De zeespiegel stijgt

Doordat de aarde opwarmt, zet zeewater in volume uit. Ook smelten er gletsjers en ijskappen. Zo komt er meer water in de zeeën. Hierdoor stijgt de zeespiegel. Uit onderzoek blijkt dat de zeespiegel sinds begin jaren negentig sneller stijgt dan daarvoor, ook langs de Nederlandse kust. We weten niet hoe snel de zeespiegel verder zal stijgen. Tot 2100 kan de zeespiegel stijgen met 30 cm, maar hij kan ook stijgen met 3 meter. Door de stijging van de zeespiegel neemt de kans op overstromingen toe. Een overstroming kan leiden tot slachtoffers en schade aan gebouwen en wegen.